vŕtanie studní, ig prieskum


  • Posúdenie lokality pre vŕtanú studňu
  • Návrh vŕtaných studní
  • Zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • Zabezpečenie inžinierskych činností
  • Vŕtanie studní do hĺbky 120m.
  • Návrh dodávka a montáž čerpacej techniky
  • Vrty pre tepelné čerpadlá

vŕtanie studní

od 45 €/m

účtovníctvo, poistenie

správa bytových domov


Správa nehnuteľností a spokojnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V rámci správcovskej činnosti sa snažíme najmä o sprehľadnenie finančných tokov pre všetkých vlastníkov bytov, včasné riešenie technických, ako aj právnych problémov a aktívnu komunikáciu so všetkými vlastníkmi bytov.