správa bytových domov

Čo je doležité

Správca má minimalizovať náklady na prevádzku bytového domu.

Geofinal  optimalizuje ceny dodávok energií a služieb do nami spravovaných bytových domov. Z týchto tendrov spravidla dosiahneme úsporu pre vlastníkov, alebo sa nám podaria vyjednať lepšie podmienky pre naše bytové domy. Pri výbere však dbáme aj na kvalitu poskytovanej služby, pozitívne referencie, alebo povesť a stabilitu dodávateľa.

Zástupca vlastníkov je pre chod správy veľmi potrebný.

  • V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov a jeho úloha je  komunikácia so správcom, ako aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy.
  • Zástupcu volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná.
  • Zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.

Bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke

Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. zaostrite svoju pozornosť, ak váš správca toto porušuje (je to porušenie zákona) a v tak sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate.

Dokumenty k správe nájdete na webe.

Geofinal nemusíte navštíviť, ak sa zaujímate o detaily správy vášho bytového domu. Všetky dokumenty k správe bytového domu  nájdete  na našej webstránke.

Správa domu môže fungovať aj s pár neplatičmi.

Správca musí vedieť neplatičov pružne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky  pravidelne. Pravidelné upomínanie  spravidla stačí, ak nie správca zváži ďalší právny postup na vymoženie pohľadávky. Častokrát sú neplatiči len ľudia v ťažkej životnej situácii, preto môže byť splátkový kalendár po dohode so správcom lepšie riešenie ako vydanie platobného rozkazu.